LC-2010

Leonardo Basic series

cello outfit 1/10 (49cm body)