6L6GCSTR/2

TAD

selected power tubes

6L6GCSTR/4

TAD

selected power tubes

6L6GCSTR/6

TAD

selected power tubes

6L6WGCSTR/2

TAD

selected power tubes

6L6WGCSTR/4

TAD

selected power tubes

6L6WGCSTR/6

TAD

selected power tubes

KT66/2

TAD

selected power tubes

KT66/4

TAD

selected power tubes

5881WXT/2

TAD

selected power tubes

5881WXT/4

TAD

selected power tubes

6V6GTSTR/2

TAD

selected power tubes

6V6GTSTR/4

TAD

selected power tubes

EL34BSTR/2

TAD

selected power tubes

EL34BSTR/4

TAD

selected power tubes

EL34BSTR/6

TAD

selected power tubes

E34LCZ/2

TAD

selected power tubes

E34LCZ/4

TAD

selected power tubes

E34LCZ/6

TAD

selected power tubes

EL34SVT/2

TAD

selected power tubes

EL34SVT/4

TAD

selected power tubes

EL84STR/2

TAD

selected power tubes

EL84STR/4

TAD

selected power tubes

EL84CZ/2

TAD

selected power tubes

EL84CZ/4

TAD

selected power tubes

EL84M/2

TAD

selected power tubes

EL84M/4

TAD

selected power tubes

7027A/2

TAD

selected power tubes

7027A/4

TAD

selected power tubes

6550ASTR/2

TAD

selected power tubes

6550ASTR/4

TAD

selected power tubes

6550ASTR/6

TAD

selected power tubes

KT88STR/2

TAD

selected power tubes

KT88STR/4

TAD

selected power tubes

KT88STR/6

TAD

selected power tubes

7025WA

TAD

selected preamp tube (RT080)

ECC83WA

TAD

selected preamp tube (RT008)

7025

TAD

selected preamp tube (RT010)

12AX7AC

TAD

selected preamp tube (RT001)

7025S

TAD

selected preamp tube (RT011)

7025/E83CC

TAD

selected preamp tube 7025 / E83CC (RT030)

ECC83Cz

TAD

selected preamp tube (RT003)

ECC803S

TAD

selected preamp tube (RT033)

12AX7WAR

TAD

selected preamp tube (RT006)

12AY7

TAD

selected preamp tube 12AY7 / 6072a (RT007)

12AY7HG

TAD

selected preamp tube 12AY7 / 6072a high grade (RT070)