ONE-BASS

Acus One Series

acoustic instruments amplifier ONE FOR BASS

ONE-BASS/BK

Acus One Series

acoustic instruments amplifier ONE FOR BASS

B10C

SX

bass guitar amp 10W 5"speaker

BA1565

SX

bass guitar amp 15W 6

ONE1400

GRBass

amplifier 2x 700w 2

ONE800

GRBass

amplifier 800w 2

ONE350

GRBass

amplifier 350w 1

miniONE

GRBass

amplifier 350w 1

DUAL800

GRBass

2 channel amplifier 800w

DUAL1400

GRBass

2 channel amplifier 2x700w

PURE800

GRBass

pure amp 800w 2

GRB-RM

GRBass

rackmount adapter kit

GR212/4

GRBass

cabinet 2x12"+1" 700w

GR212/8

GRBass

cabinet 2x12"+1" 700w

GR212SL4

GRBass

slim cabinet 2x12"+1" 900w

GR212SL8

GRBass

slim cabinet 2x12"+1" 900w

GR112H/4

GRBass

cabinet 1x12"+1" 450w

GR112H/8

GRBass

cabinet 1x12"+1" 450w

GR210C/4

GRBass

cabinet 2x10"+1" 600w

GR210/8

GRBass

cabinet 2x10"+1" 600w

GR210/4

GRBass

cabinet 2x10"+1" 600w

GR208C/4

GRBass

cabinet 2x8"+1" 500w

GR208C/8

GRBass

cabinet 2x8"+1" 500w

GR208/4

GRBass

cabinet 2x8"+1" 500w

GR208/8

GRBass

cabinet 2x8"+1" 500w

GR410C/4

GRBass

cabinet 4x10"+1" 600w

GR410C+/4

GRBass

cabinet 4x10"+1" 1200w

GR410/4

GRBass

cabinet 4x10"+1" 600w

GR410/8

GRBass

cabinet 4x10"+1" 600w

GR115/4

GRBass

cabinet 1x15"+1" 400w