MSA-NFX-V

Shadow MicroSonic

Nanoflex pickup for acoustic guitar

MSA-NFX-VT

Shadow MicroSonic

Nanoflex pickup for acoustic guitar

MSA-NMG-V

Shadow MicroSonic

Nanomag pickup for acoustic guitar

MSA-NMG-VT

Shadow MicroSonic

Nanomag pickup for acoustic guitar

MSA-DP-V

Shadow MicroSonic

Nanoflex and Nanomag pickup for acoustic guitar

MSC-NFX-VT

Shadow MicroSonic

Nanoflex pickup for classic guitar