P257020

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string set medium

P157120

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string D-1 (14 1/4)

P157130

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string D-1 (15)

P157220

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string A-2 (18)

P157230

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string A-2 (18 3/4)

P157320

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string E-3 (22 1/2)

P157330

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string E-3 (23 1/2)

P257420

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string C-4 (24)

P257430

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string C-4 (25 1/2)

P257520

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string G-5 (24 1/2)

P257530

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string G-5 (26)

P257620

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string D-6 (29)

P257630

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string D-6 (30 1/2)

P458100

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string D-1 (13 3/4)

P157420

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string C-4 (27)

P157430

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string C-4 (28 1/2)

P258520

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string G-5 (25 1/4)

P258530

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string G-5 (26 3/4)

P257720

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string A-7 (39)

P257730

Pirastro Bass (Tenor) Gambe

bass (tenor)-gamba string A-7 (39 1/2)